Let's SteamOn

Želite izvedeti več o našem projektu, o projektu STEAM ali o sodelujočih šolah in rezultatih?

Ugotovite, kaj je STEAM in spoznajte, kako pomemben je za izobraževanje.

Pozanimajte se o glavni ideji projekta, izzivih in področjih, ki jih projekt obsega.

Spoznajte različne teme naših šestih sodelujočih držav članic.

Tu lahko izveste več o sodelujočih državah, šolah, učiteljih in dijakih

KAJ JE STEAM?

STEAM je izobraževalni pristop k učenju, ki uporablja naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo, umetnost in matematiko kot dostopne točke za usmerjanje dijakov v (samo)spraševanje, dialog in kritično razmišljanje. Na ta način se dijaki naučijo, kako se vse stvari povezujejo, tako v šoli kot tudi v praktičnem življenju. Je bolj zabaven kot tradicionalni načini izobraževanja in se večini dijakov zdi bolj logičen, saj temelji na naravnih načinih, na katere se ljudje učijo in se zanimajo za stvari.

To ni samo dodatek oziroma podaljšek STEM-a, ampak je popoln medpredmetni način učenja, ki omogoča širok dostop do formalnega poučevanja tega, kako so stvari povezane v resničnem življenju.

Science - Naravoslovje preučuje svet narave, vključno z naravnimi zakoni, povezanimi s fiziko, kemijo in biologijo, ter obravnava oziroma uporablja dejstva, načela, koncepte ali dogovore, povezane s temi disciplinami.

Naravoslovje je tako obseg spoznanj, ki so se sčasoma nabrala, kot tudi sam proces - znanstveno poizvedovanje - ki poraja novo znanje. Znanje iz naravoslovja zaznamuje proces inženirskega oblikovanja in pomaga pri razvoju tehnoloških izdelkov. Lahko bi rekli, da je naravoslovje vključeno v skoraj vsa področja projekta STEAM.

Technology - Tehnologija sicer ni disciplina v najstrožjem smislu, vendar zajema celoten sistem ljudi in organizacij, znanja, procesov in naprav, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in delovanjem tehnološkega razvoja, pa tudi s samimi dosežki le-tega. Skozi celotno zgodovino so ljudje ustvarjali tehnologijo za zadovoljevanje svojih želja in potreb.

Veliko sodobne tehnologije je rezultat naravoslovja in inženirstva, tehnološka orodja pa se uporabljajo na obeh področjih.

Engineering - Inženirstvo je hkrati obseg spoznanj - o oblikovanju in izdelavi izdelkov, ki jih je izdelal človek – in proces, s katerim rešujemo težave. Opredeljeno je kot 'pogojeno oblikovanje oz. oblikovanje z omejitvijo', kjer omejitve vključujejo zakone narave, stroške, varnost, zanesljivost, vpliv na okolje, vprašanje, ali je izdelek sploh mogoče izdelati, pa tudi številne druge dejavnike.

Medtem ko naravoslovje poskuša odkriti, kaj je, se inženirstvo ukvarja s tem, kaj bi lahko bilo - s širitvijo človeških sposobnosti skozi spreminjanje naravnega sveta. Inženirstvo je v bistvu odgovorno za številne od najpomembnejših izboljšav v naši kakovosti življenja.

Inženirji prepoznajo in posledično rešujejo težave z uporabo izredno ustvarjalnega in ponavljajočega se oblikovalskega procesa. Pri inženirstvu je potrebno uporabljati matematiko in znanstvena spoznanja, vendar je ravno proces oblikovanja in praktična narava problemov, s katerimi se spopadamo, tisto, kar najbolj odlikuje inženirstvo.

Art - Umetnost je raznolika paleta človeških dejavnosti pri ustvarjanju vizualnih, zvočnih ali uprizoritvenih umetniških del, ki izražajo avtorjevo domišljijo ali tehnično znanje, in naj bi jih cenili zaradi njihove lepote ali čustvene moči.

Različne umetnosti so odlično orodje za učenje in lahko služijo kot dostop do STEM-a za premalo zastopane dijake. Povečanje števila tistih, ki uporabljajo umetniške dejavnosti, poveča motiviranost in verjetnost, da bo STEM uspešen. Na umetnost lahko gledamo kot na način bolj raznolikih možnosti učenja in večjega dostopa do STEM-a za vse vrste učencev.

Umetnosti vključujejo štiri glavne discipline: ples, dramo in gledališče, glasbo ter vizualne umetnosti, lahko pa podpirajo tudi različne druge umetniške oblike, vključno z ljudsko umetnostjo, filmom, videom, dramatiko, poezijo in pisanjem scenarijev.

Mathematics - Matematika je študija vzorcev in razmerij med količinami, števili in prostorom.

Za razliko od naravoslovja, kjer se skuša doseči empirični dokaz, da bi potrdili ali ovrgli trditve, v matematiki podmene utemeljujemo z logičnimi argumenti, začenši z osnovnimi predpostavkami. Logični argumenti sami so skupaj s trditvami del matematike.

Kot v naravoslovju se znanje matematike še naprej razvija, vendar se v nasprotju z naravoslovjem ne razveljavlja, razen če se spremenijo temeljne predpostavke.

EUROPE IN CHANGE - EVROPA V SPREMEMBAH

Naša prihodnost je v veliki meri odvisna od tehnologije in znanosti oziroma naravoslovja. Posledično bomo v prihodnjih desetletjih priča povečanemu povpraševanju po ljudeh z ustreznimi kompetencami, ki bodo kos temu izzivu. Na področju izobraževanja se Evropa sooča z nujno potrebo po tem, da pritegne dovolj ljudi, ki jih zanimajo področja študija, povezana z naravoslovjem (S), tehnologijo (T), inženirstvom (E) in matematiko (M), ter kasneje s poklici s teh področij. Evropa zatorej že vrsto let podpira izobraževalni program STEM na različne načine. Nedavno se je začel prehod na STEAM, kjer smo dodali črko A za umetnost (Art). »A« doda dodatno pozornost vidikom, kot so ustvarjalnost, inovativno reševanje težav in družbena ozaveščenost, kar so vse pomembne veščine v naši hitro razvijajoči se družbi.

Prvi in najpomembnejši cilj našega projekta je razvijanje učnih snovi (STEAM = STEM+Art) za 16 – 17 let stare srednješolce. Učno snov bodo nadgrajevali in evalvirali učitelji v realističnih učnih situacijah v razredu. To bo kasneje služilo kot avtorizirano orodje pri izobraževanju učiteljev, ne le v državah, ki sodelujejo v projektu, marveč tudi za vse evropske učitelje, ki jih to zanima. Naš cilj je, da z vključevanjem velikega števila različnih tem oz. predmetov v STEAM učitelji postanejo bolj odprti za nova področja strokovnih znanj in pripravljeni za sodelovanje pri splošnih ciljih projekta STEAM.

Hkrati imamo še en cilj, in sicer želimo ustvariti skupno umetnino, ki bo izražala temo »Europe in Change« (Evropa v spremembah), in bo prvotne pomanjkljivosti spremenila v prednosti. Umetnost ne bi smela biti podrejena oz. manj vredna v primerjavi z večjim ciljem STEM-a. Radi bi pokazali, da je umetnost lahko najvišji cilj in so ji vsi ostali predmeti na razpolago in v pomoč. »Europe in Change« ponuja veliko možnih perspektiv, ki segajo od hitre tehnološke revolucije do nedavnih izzivov, kot so na primer migracije, s katerimi se trenutno sooča Evropa. Na koncu želimo usmeriti pozornost tudi na mlajše otroke, njihove starše in celo javnost na splošno s pomočjo vprašalnikov glede različnih izkušenj s STE(A)M-om v vsakdanjem življenju. Ti deli projekta se bodo imenovali STE(A)M M@home in STE(A)MforAll.

TEME POSAMEZNIH DRŽAV

Vsaka sodelujoča šola bo prispevala zanimivo temo, v okviru katere bodo sodelovale vse šole z namenom, da pripravijo vseobsegajoča učna gradiva STEAM.

V obdobju treh let bomo skupaj razvili 6 svežnjev učnih priprav STEAM, ki bodo na voljo vsem evropskim učiteljem v obliki spletnih in mobilnih aplikacij. Vsaka šola bo povezala svojo temo s pomembno, po možnosti zgodovinsko osebo iz svoje države, kar bo spodbujalo medkulturno učenje vseh sodelujočih.

Teme po posameznih državah

  • STEAM 1, Od Mercatorja do Google Street View (Belgija)

  • STEAM 2, Od Demokrita do kvarkov (Grčija)

  • STEAM 3, Od Pehra Wilhelma Wargentina do luninega mrka 27. julija 2018 (Švedska)

  • STEAM 4, Od Marconija do mobilnih aplikacij (Italija)

  • STEAM 5, Od Henrika Pomorščaka prek epa Luzijada do Evrope v spremembah (Portugalska)

  • STEAM 6, Od Hermana Potočnika Noordunga do satelitov (Slovenija)

Projekt sofinancira program Erasmus+

"Europe in Change: STEAMing ahead towards our future" je evropski projekt v okviru programa "Erasmus+ KA2 – Sodelovanje za inovacije in dobre prakse, Strateška partnerstva samo za šole". V projektu, ki se je začel 1. septembra 2016, in bo trajal 36 mesecev, sodelujejo šole iz 6 držav (Belgija, Grčija, Italija, Slovenija, Portugalska in Švedska). Več informacij o projektu dobite na naslednji povezavi.

(c) 2017, 'Europe in change' Erasmus+ project. Designed and built by SteamOn.eu team
based @ joomla, tkstudiodesign, gantry and rs joomla products. Hosted by the Greek School Network. Valid XHTML and CSS.