Europe in Change: STEAMing ahead towards our future

3 leta, 6 šol, 50 učiteljev, 126 dijakov, 256 mobilnosti

ter

42 učnih priprav in xx dejavnosti STEAMforAll & STEAM@home

Številni dijaki in učitelji so sodelovali pri učenju, poučevanju, izvajanju dejavnosti in reševanju nalog, ki jih že tri leta pripravlja 6 sodelujočih šol. Več kot 120 dijakov je doslej potovalo v druge države, kjer so jih gostile tuje družine med 6 organiziranimi ‘kratkotrajnimi izmenjavami učencev’. 20 učiteljev je sodelovalo na 5 nadnacionalnih projektnih sestankih in 6 kratkotrajnih izmenjavah, še 30 dodatnih učiteljev pa je sodelovalo na dveh skupnih dejavnostih usposabljanja učiteljev v Belgiji in Grčiji.

Skupno je 180 udeležencev sodelovalo pri 256 mobilnostih, čeprav je bilo prvotno načrtovanih in v originalnem predlogu opisanih le 125. Veliko zanimanje in motiviranost dijakov in učiteljev, ki so bili vključeni v vse projektne dejavnosti, nas je prisililo, da smo povečali število udeležencev. Kljub temu, da nismo mogli zvišati projektnega proračuna, smo vseeno uspeli v projekt vključiti veliko dodatnih dijakov, tako da je bilo na koncu kar 256 mobilnosti v samo 3 letih. Poleg tega je na vsaki šoli sodelovalo ogromno staršev in dijakov, ki sami sploh niso potovali, vendar so dejavnosti projekta imele nanje velik vpliv.

Med izvajanjem projekta so potekala naslednja srečanja:

    • 6 Short-term exchanges of groups of pupils (kratkotrajne izmenjav skupin dijakov)
    • 5 Transnational project Meetings (nadnacionalnih projektnih sestankov)
    • 2 Short-term joint staff training events (kratkotrajni skupni dejavnosti usposabljanja učiteljev)

Podroben seznam srečanj in udeležencev na vsakem od njih najdete spodaj.

Short-term exchanges of groups of pupils, Kratkotrajne izmenjav skupin dijakov

Od nedelje, 16. oktobra, do petka, 21. oktobra 2016, VTI Veurne, Veurne, Belgija
Sodelujoči dijaki in učitelji:

 
   Dijaki  Učitelji  Skupaj
Grčija 10 2 12
Italija 5 0 5
Slovenija 4 0 4
Švedska 5 0 5
Portugalska 0 0 0
 Skupaj 24 2 26


Od ponedeljka, 27. marca, do petka, 31. marca 2017, 1st Highschool of Alexandroupolis, Alexandroupoli, Grčija
Sodelujoči dijaki in učitelji:

 
  Dijaki Učitelji Skupaj
Belgija 10 2 12
Italija 3 2 5
Slovenija 3 2 5
Švedska 4 2 6
Portugalska 3 3 6
 Skupaj 23 11 34


Od ponedeljka, 2. oktobra, do petka, 9. oktobra 2017, Jämtlands Gymnasium Wargentin, Östersund, Švedska
Sodelujoči dijaki in učitelji:

 
  Dijaki   Skupaj
Grčija 4 1 5
Italija 4 2 6
Slovenija 3 2 5
Belgija 5 2 7
Portugalska 2 2 4
Skupaj 18 9 27


Od ponedeljka, 18. marca, do petka, 23. marca 2018, Istituto Istruzione Superiore Natta, Sestri Levante, Italija
Sodelujoči dijaki in učitelji:

 
  Dijaki Učitelji Skupaj
Grčija 6 2 8
Belgija 2 3 5
Slovenija 4 2 6
Švedska 4 2 6
Portugalska 4 4 8
Skupaj 20 13 33


Od ponedeljka, 22. oktobra, do petka, 26. oktobra 2018, Conservatório de Música do Porto, Porto, Portugalskaska
Sodelujoči dijaki in učitelji:

 
  Dijaki Učitelji Skupaj
Grčija 4 4 8
Italija 4 0 4
Slovenija 3 2 5
Švedska 4 2 6
Belgija 6 0 6
Skupaj 21 8 29


Monday, 18 March till Friday, 23 March 2019, SGGOS Ljubljana, Ljubljana, Slovenija (upcoming meeting)
Sodelujoči dijaki in učitelji:

 
  Dijaki Učitelji Skupaj
Grčija 3 1 4
Belgium 5 2 7
Italija 4 2 6
Švedska  4 2 6
Portugalska 4 2 6
Skupaj 20 9 29

 

Transnational project meetings, nadnacionalnih projektnih sestankov

Od nedelje, 16. oktobra, do četrtka, 20. oktobra 2016, VTI Veurne, Veurne, Belgija
Sodelujoči učitelji:

 
  Učitelji
 Grčija 2
Italija  2
Slovenija  2
Švedska  2
Portugalska  3
 Skupaj 11


Od četrtka, 19. januarja, do sobote, 21. januarja 2017, SGGOŠ Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
Sodelujoči učitelji:

 
  Učitelji
 Grčija 3
Italija  2
Belgija 2
Švedska  2
Portugalska  3
 Skupaj 12


Od ponedeljka, 2. oktobra, do petka, 6. oktobra 2017, Jämtlands Gymnasium Wargentin, Östersund, Švedska
Sodelujoči učitelji:

 
  Učitelji
 Grčija 1
Italija  2
Belgija 2
Slovenija 1
Portugalska  1
 Skupaj 7


Od ponedeljka, 22. oktobra, do petka, 26. oktobra 2018, Conservatório de Música do Porto, Porto, Portugalskaska
Sodelujoči učitelji:

 
  Učitelji
 Grčija 1
Italija  2
Belgija 2
Slovenija 1
Švedska 1
 Skupaj 7


Od četrtka, 17. januarja, do sobote, 19. januarja 2019 , Istituto Istruzione Superiore Natta, Sestri Levante, Italija
Sodelujoči učitelji:

 
  Učitelji
 Grčija 2
Švedska  2
Belgija 2
Slovenija 1
Portugalska  2
 Skupaj 9

 

Short-term joint staff training events, kratkotrajni skupni dejavnosti usposabljanja učiteljev

Od ponedeljka, 15. januarja, do petka, 19. januarja 2018, VTI Veurne, Veurne, Belgija
Sodelujoči učitelji:

 
   Učitelji
 Grčija 4
Italija  4
Slovenija  2
Švedska  3
Portugalska  3
 Skupaj 16


Od ponedeljka, 6. maja, do petka, 10. maja 2019, 1st Highschool of Alexandroupolis, Alexandroupoli, Grčija (prihodnje srečanje)
Sodelujoči učitelji (ocena):

 
   Učitelji
 Slovenija 3
Italija  2
Belgija 6
Švedska  2
Portugalska  3
 Skupaj 16

 

 

(c) 2017, 'Europe in change' Erasmus+ project. Designed and built by SteamOn.eu team
based @ joomla, tkstudiodesign, gantry and rs joomla products. Hosted by the Greek School Network. Valid XHTML and CSS.