Let's SteamOn

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο μας, για το STEAM, για τα σχολεία και τα αποτελέσματα; 

Μάθετε περισσότερα για το STEAM και για τη σημασία του στην εκπαίδευση.

Μάθετε για την ιδέα του έργου, τις προκλήσεις και τα αποτελέσματα του.

Γνωρίστε τα εθνικά θέματα των 6 συμμετεχόντων χωρών.

Μάθετε για τις συμμετέχουσες χώρες, τα σχολεία, τους καθηγητές και τους μαθητές.

Τι είναι το STEAM;

Το STEAM είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση της μάθησης που χρησιμοποιεί την επιστήμη (φυσικές επιστήμες), την τεχνολογία, τη μηχανική, τις τέχνες και τα μαθηματικά ως μοχλούς για να καθοδηγήσουν τους μαθητές στην έρευνα, τον διάλογο και την κριτική σκέψη. Είναι ένας τρόπος να διδαχθούν οι μαθητές πώς όλα σχετίζονται μεταξύ τους, στο σχολείο και στη ζωή. Είναι σαφώς πιο διασκεδαστικό από τις παραδοσιακές μορφές μάθησης και δίνει μεγαλύτερη σημασία σε όλους τους τύπους μαθητών, διότι βασίζεται στους φυσικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μαθαίνουν και ενδιαφέρονται για τα πράγματα.

Δεν είναι απλά μια «προσθήκη» ή μια «προέκταση» του STEM. Είναι μια διεπιστημονική μεθοδολογία μάθησης που παρέχει έναν τρόπο διδασκαλίας με θέματα που αφορούν την πραγματική ζωή.

Science, (επιστήμη - φυσικές επιστήμες) είναι η μελέτη των νόμων της φύσης που σχετίζονται με τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία και τη χρήση ή την εφαρμογή, αρχών, γεγονότων ή εννοιών που συνδέονται με αυτούς τους κλάδους.

Οι φυσικές επιστήμες είναι όχι μόνο γνώση που συσσωρεύτηκε από προηγούμενα χρόνια , αλλά και μια διαδικασία-επιστημονική έρευνα- που δημιουργεί νέες γνώσεις. Αυτή η γνώση από τις φυσικές επιστήμες χρησιμοποιείται στη μηχανική και βοηθά στην ανάπτυξη τεχνολογικών αντικειμένων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι φυσικές επιστήμες εμπλέκονται σχεδόν σε όλα τα πεδία του STEAM.

Technology, (τεχνολογία) περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, τις οργανώσεις, τις γνώσεις, τις διαδικασίες και τις συσκευές που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και τη λειτουργία των τεχνολογικών εξελίξεων. Σε όλη την ιστορία, οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει τεχνολογικά επιτεύγματα για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους.

Μεγάλο μέρος της σύγχρονης τεχνολογίας είναι προϊόν φυσικών επιστημών και τεχνολογίας και τα τεχνολογικά εργαλεία χρησιμοποιούνται και στους δύο τομείς.

Engineering, (Μηχανική) είναι ένα σύνολο γνώσεων που σχετίζεται με το σχεδιασμό και τη δημιουργία προϊόντων φτιαγμένων από τον άνθρωπο καθώς και μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Ορίζεται ως «σχεδιασμός υπό περιορισμό», καθώς οι περιορισμοί στη Μηχανική περιλαμβάνουν τους νόμους της φύσης, το κόστος, την ασφάλεια, την αξιοπιστία, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την κατασκευή και πολλούς άλλους παράγοντες.

Η μηχανική ασχολείται με την επέκταση της ανθρώπινης ικανότητας μέσω της τροποποίησης του φυσικού κόσμου. Πράγματι, η μηχανική είναι υπεύθυνη για πολλές από τις σημαντικότερες βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής μας.

Οι μηχανικοί εντοπίζουν και στη συνέχεια λύνουν τα προβλήματα χρησιμοποιώντας μια εξαιρετικά δημιουργική και επαναλαμβανόμενη διαδικασία σχεδιασμού. Η μηχανική απαιτεί την εφαρμογή των μαθηματικών και των άλλων επιστημονικών γνώσεων, αλλά είναι αυτή που διακρίνεται για τη διαδικασία σχεδιασμού και την πρακτική επίλυση των προβλημάτων.

Art, (τέχνη) είναι ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων για τη δημιουργία οπτικών, ακουστικών ή ερμηνευτικών έργων. Μέσω των έργων τέχνης εκφράζονται οι φαντασιακές ή τεχνικές δεξιότητες του δημιουργού και προορίζονται να εκτιμηθούν για την ομορφιά ή τη συναισθηματική δύναμή τους.

Οι τέχνες είναι ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο και οι δυνατότητες των μαθητών με δραστηριότητες τέχνης αυξάνει τα κίνητρα και την πιθανότητα επιτυχίας του STEM. Η τέχνη μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος προσφοράς περισσότερων ευκαιριών μάθησης και μεγαλύτερης πρόσβασης στο STEM για όλους τους τύπους μαθητών.

Οι τέχνες περιλαμβάνουν τους τέσσερις κύριους κλάδους του χορού, του θεάτρου , της μουσικής και των εικαστικών τεχνών και μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν υποστήριξη για διάφορες άλλες μορφές τέχνης, όπως λαϊκή τέχνη, κινηματογράφος, βίντεο, συγγραφή θεατρικού έργου, πεζογραφία, ποίηση και σενάρια.

Mathematics, (μαθηματικά) είναι η μελέτη των τύπων και των σχέσεων μεταξύ των ποσοτήτων, των αριθμών και του χώρου.

Σε αντίθεση με τις φυσικές επιστήμες, όπου αναζητούνται εμπειρικά στοιχεία για να δικαιολογήσουν ή να ανατρέψουν αξιώματα, οι αποδείξεις στα μαθηματικά στηρίζονται σε λογικά επιχειρήματα, που αποτελούν μέρος των μαθηματικών μαζί με τα αξιώματα.

Όπως και στις φυσικές επιστήμες, η γνώση στα μαθηματικά συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά αντίθετα με τις φυσικές επιστήμες, η γνώση στα μαθηματικά δεν ανατρέπεται εκτός εάν αλλάξουν οι θεμελιώδεις υποθέσεις.

EUROPE IN CHANGE, Η Ευρώπη αλλάζει – εξελίσσεται

Το μέλλον μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία και τις συναφείς σε αυτήν επιστήμες. Ως αποτέλεσμα της εξάρτησης αυτής υπολογίζεται ότι, τις επόμενες δεκαετίες θα υπάρξει μια ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για άτομα που διαθέτουν σχετικές δεξιότητες. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Ευρώπη έχει ήδη ξεκινήσει να υποστηρίζει δράσεις και πολιτικές που έχουν ως σκοπό να προσελκύσουν και να εκπαιδεύσουν ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τους τομείς της επιστήμης (Science), της τεχνολογίας (Technology), της μηχανικής (Engineering), των μαθηματικών (Mathematics) και των επακόλουθων επαγγελμάτων. Η διεπιστημονική εκπαίδευση STEM υποστηρίζεται εδώ και χρόνια με διάφορες δράσεις και ενέργειες. Πρόσφατα έχει ξεκινήσει η μετάβαση στο STEAM, προσθέτοντας το στοιχείο A για την τέχνη (Art). Το επιπλέον συστατικό αυτό ενισχύει εκπαιδευτικές πτυχές όπως η δημιουργικότητα, η καινοτόμος επίλυση προβλημάτων και η κοινωνική ευαισθητοποίηση, οι οποίες αναμφισβήτητα αποτελούν σημαντικές δεξιότητες στην ταχέως αναπτυσσόμενη κοινωνία μας.

Το πρόγραμμα μας στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη πολύγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο θα ενσωματώνει τη λογική και την προσέγγιση της διεπιστημονικότητας του STEAM. Αυτό το υλικό θα αναπτυχθεί και θα αξιολογηθεί από τους καθηγητές του προγράμματος σε ρεαλιστικές – πραγματικές συνθήκες τάξης. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς των συμμετεχόντων σχολείων αλλά και για όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται. Μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά τα STEAM μαθήματα ενός μεγάλου αριθμού θεμάτων, στοχεύουμε στην αλλαγή της αντίληψης των εκπαιδευτικών άλλων τομέων – ειδικοτήτων και στην ανάπτυξη από αυτούς θετικής διάθεσης συνεργασίας σε κοινούς διεπιστημονικούς στόχους STEAM (διεπιστημονική ολιστική προσέγγιση μάθησης).

Ταυτόχρονα και ως δεύτερο σημαντικό στόχο θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό έργο τέχνης που να εκφράζει το θέμα «Η Ευρώπη Αλλάζει». Ένα έργο τέχνης το οποίο θα αποδεικνύει ότι η τέχνη (Art) δεν αποτελεί απλά ένα συμπλήρωμα στην βασική STEM προσέγγιση, αλλά ένα ουσιαστικό ισότιμο κομμάτι το οποίο επιτρέπει στο STEAM να αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί ως διεπιστημονική οντότητα.
Τέλος - ως ένα είδος γενίκευσης και διάχυσης - θέλουμε να επεκταθούμε και στα μικρότερα παιδιά, στους γονείς τους και γιατί όχι, ακόμη και στο γενικό κοινό. Σκοπεύουμε λοιπόν να κατασκευάσουμε βοηθητικό υλικό όπως ερωτηματολόγια, κουίζ ή και απλές STEAM εργασίες και ασκήσεις. Αυτά τα τμήματα του έργου ονομάζονται STE(A)M@home και STE(A)MforAll και είναι διαθέσιμα σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν σε εισαγωγικό επίπεδο με το STEAM.

Εθνικά θέματα

Κάθε συμμετέχον σχολείο έχει ορίσει ένα ενδιαφέρον «εθνικό θέμα» για το οποίο πρέπει όλα τα σχολεία του προγράμματος να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό STEAM.

Κατά τη διάρκεια των τριών ετών θα αναπτυχθούν 6 ολοκληρωμένα «πακέτα» μαθήματος STEAM, ένα για κάθε «εθνικό θέμα» κάθε χώρας. Τα πακέτα αυτά θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες του προγράμματος και θα τεθούν στη διάθεση των ευρωπαίων εκπαιδευτικών.
Κάθε σχολείο έχει κληθεί να συνδέσει το εθνικό του θέμα με ένα σημαντικό εθνικό και ίσως ιστορικό πρόσωπο, ενισχύοντας έτσι τη διαπολιτισμική μάθηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

Τα εθνικά θέματα που επιλέχθησαν είναι τα:

  • STEAM 1, Από τους Μερκατορικούς χάρτες στο Google Street View (Βέλγιο)

  • STEAM 2, Από το άτομο του Δημόκριτου στο κουάρκ (Ελλάδα)

  • STEAM 3, Από τον Pehr Wilhelm Wargentin στην έκλειψη Ηλίου στις 28 Ιουλίου 2018 (Σουηδία)

  • STEAM 4, Από τον Marconi στις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα (Ιταλία)

  • STEAM 5, Από τον Henry τον θαλασσοπόρο και τα επικά Lusiads σε μια Ευρώπη που αλλάζει (Πορτογαλία)

  • STEAM 6, Από τον Herman Pototnik Noordung στους δορυφόρους (Σλοβενία)

Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus +

Το έργο “Europe in Change: STEAMing ahead towards our future” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Erasmum + Βασική Δράση 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών, Στρατηγικές Συμπράξεις οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο σχολεία”. Συμμετέχουν σε αυτό σχολεία από 6 χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Πορτογαλία και Σουηδία), ξεκίνησε στις 01/09/2016 και έχει διάρκεια 36 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

(c) 2017, 'Europe in change' Erasmus+ project. Designed and built by SteamOn.eu team
based @ joomla, tkstudiodesign, gantry and rs joomla products. Hosted by the Greek School Network. Valid XHTML and CSS.