Europe in Change: STEAMing ahead towards our future

3 år, 6 skolor, 50 lärare, 126 elever, 256 mobiliteter

samt

42 lektionsplaner och xx STEAMforAll & STEAM@home activities

Ett stort antal elever och lärare har varit inblandade i lärande, undervisning, kompetensutveckling, utförande och förvaltning av aktiviteter som de 6 deltagande skolorna organiserade under projektets 3 år. Mer än 120 elever reste och togs emot av utländska familjer under de 6 "korta utbyten av grupper av elever" som organiserades. 20 lärare deltog i 5 projektmöten och 6 korta utbyten och ytterligare 30 lärare deltog i två "gemensamma utbildningar för och med lärare” som ägde rum i Belgien och Grekland.

Totalt 256 mobiliteter gjordes av nästan 180 deltagare, även om bara 125 mobiliteter var planerade och var beskrivna i vårt ursprungliga förslag. Det stora intresset och motivationen hos våra elever och kollegor för att medverka i projektets aktiviteter tvingade oss att öka antalet deltagare. Även om vi inte kunde utöka budgeten i projektet, lyckades vi involvera många fler elever så att vi till sist kom upp i den imponerande summan 256 mobiliteter på tre år. Och förutom det blev många fler elever och föräldrar på varje skola involverade, även om de inte reste, men de fick uppleva och ta intryck av projektets aktiviteter.

Följande möten ägde rum under genomförandet av projektet:

    • 6 Short-term exchanges of groups of pupils
    • 5 Transnational project Meetings
    • 2 Short-term joint staff training events

Den detaljerade listan över möten och deltagarna på var och en av dem finns nedan.

Short-term exchanges of groups of pupils

Söndag 16 oktober till fredag 21 oktober 2016, VTI Veurne, Veurne, Belgien
Deltagande lärare och elever:

 
   Elever  Lärare  Totalt
 Grekland 10 2 12
Italien  5 0 5
Slovenien  4 0 4
Sverige  5 0 5
Portugal  0 0 0
 Totalt 24 2 26


Måndag 27 mars till fredag 31 mars 2017, 1st Highschool of Alexandroupolis, Alexandroupoli, Grekland
Deltagande lärare och elever:

 
   Elever  Lärare  Totalt
 Belgien 10 2 12
Italien  3 2 5
Slovenien  3 2 5
Sverige  4 2 6
Portugal  3 3 6
 Totalt 23 11 34


Måndag 2 oktober till fredag 9 oktober 2017, Jämtlands gymnasium Wargentin, Östersund, Sverige
Deltagande lärare och elever:

 
   Elever  Lärare  Totalt
 Grekland 4 1 5
Italien  4 2 6
Slovenien  3 2 5
Belgien 5 2 7
Portugal  2 2 4
 Totalt 18 9 27


Måndag 18 mars till fredag 23 mars 2018, Istituto Istruzione Superiore Natta, Sestri Levante, Italien
Deltagande lärare och elever:

 
   Elever  Lärare  Totalt
 Grekland 6 2 8
Belgien 2 3 5
Slovenien  4 2 6
Sverige  4 2 6
Portugal  4 4 8
 Totalt 20 13 33


Måndag 22 oktober till fredag 26 oktober, Conservatório de Música do Porto, Porto, Portugal
Deltagande lärare och elever:

 
   Elever  Lärare  Totalt
 Grekland 4 4 8
Italien  4 0 4
Slovenien  3 2 5
Sverige 4 2 6
Belgien 6 0 6
 Totalt 21 8 29


Måndag 18 mars till fredag 23 mars 2019 SGGOS Ljubljana, Ljubljana, Slovenien (kommande möte)
Deltagande lärare och elever (estimation):

 
   Elever  Lärare  Totalt
 Grekland 3 1 4
Belgien 5 2 7
Italien 4 2 6
Sverige  4 2 6
Portugal  4 2 6
 Totalt 20 9 29

 

Transnational project meetings

Söndag 16 oktober till torsdag 20 oktober 2016, VTI Veurne, Veurne, Belgien
Deltagande lärare:

 
   Lärare
 Grekland 2
Italien  2
Slovenien  2
Sverige  2
Portugal  3
 Total 11


Torsdag 19 januari till lördag 21 januari 2017, SGGOS Ljubljana, Ljubljana, Slovenien
Deltagande lärare:

 
   Lärare
 Grekland 3
Italien  2
Belgien 2
Sverige  2
Portugal  3
 Total 12


Måndag 2 oktober till fredag 6 oktober 2017, Jämtlands Gymnasium Wargentin, Östersund, Sverige
Deltagande lärare:

 
   Lärare
 Grekland 1
Italien  2
Belgien 2
Slovenien 1
Portugal  1
 Total 7


Måndag 22 Oktober till fredag 26 oktober 2018 Conservatório de Música do Porto, Porto, Portugal
Deltagande lärare:

 
   Lärare
 Grekland 1
Italien  2
Belgien 2
Slovenien 1
Sverige 1
 Total 7


Torsdag 17 januari till lördag 19 januari 2019, Istituto Istruzione Superiore Natta, Sestri Levante, Italine (kommande möte)
Deltagande lärare:

 
   Lärare
 Grekland 2
Sverige 2
Belgien 2
Slovenien 1
Portugal  2
 Total 9

 

Short-term joint staff training events

Måndag 15 januari till fredag 19 januari 2018, VTI Veurne, Veurne, Belgien
Deltagande lärare:

 
   Lärare
 Grekland 4
Italien  4
Slovenien  2
Sverige  3
Portugal  3
 Totalt 16


Måndag 6 maj till fredag 10 maj 2019, 1st Highschool of Alexandroupolis, Alexandroupoli, Grekland (kommande möte)
Deltagande lärare (estimation):

 
   Lärare
 Slovenien 3
Italien  2
Belgien 6
Sverige  2
Portugal  3
 Totalt 16

 

(c) 2017, 'Europe in change' Erasmus+ project. Designed and built by SteamOn.eu team
based @ joomla, tkstudiodesign, gantry and rs joomla products. Hosted by the Greek School Network. Valid XHTML and CSS.